Lang leve het verhaal

‘Juist in onzekere tijden is het cruciaal om een eenduidig verhaal te hebben voor medewerkers. Een verhaal dat duidelijk maakt waar de organisatie voor staat en welke richting ze kiest.’ Maar hoe kom je tot zo’n verhaal? Zes vragen aan Hester van Marwijk Kooy, strateeg bij PROOF.

011_Lang leve het verhaal_02.jpg

Op deze pagina

Een verhaal, wat bedoel je daarmee?
Waarom is een verhaal van belang?
Hoe kom je tot een sterk verhaal?
Heb je een advies om echt tot de kern te komen?
Wat is de rol van Communicatie bij de ontwikkeling van een verhaal?
Je noemt bewust de directie. Waarom?

Een verhaal, wat bedoel je daarmee?

‘Daarmee bedoel ik dat het op papier staat waar de organisatie voor staat, wat de ambitie van de organisatie is, hoe die ambitie gerealiseerd wordt en wat de medewerker daaraan kan bijdragen. Relevant gemaakt per interne doelgroep en in normale mensentaal zodat iedereen in de organisatie het snapt.’

Waarom is een verhaal van belang?

‘Een verhaal zorgt allereerst voor context en richting. Medewerkers krijgen beeld bij de uitdagingen waar de organisatie voor staat en de keuzes die de organisatie maakt. Daarnaast zorgt een verhaal voor verbinding. Past de ambitie bij de medewerker en loopt hij daar warm voor? Tenslotte zorgt een verhaal voor consistentie. Heb je eenmaal met elkaar afgesproken welke bewoordingen je kiest, dan kan je dat consistent doorvoeren in alle communicatie.

Deze drie effecten van een verhaal zijn voor medewerkers juist in onzekere of veranderende tijden, maar ook in tijden waar nog steeds op afstand wordt gewerkt en medewerkers de verbinding met hun collega’s, leidinggevende of werkgever missen, cruciaal.’

Hoe kom je tot een sterk verhaal?

‘Keuzes maken en focus aanbrengen zijn de kernbegrippen bij het maken van een verhaal. Bedenk zelf maar hoeveel je onthoudt als je een verhaal aanhoort. Stel jezelf de vraag: wat moeten medewerkers in ieder geval onthouden? Wat wordt, met andere woorden,  het “mantra”? Dwing jezelf tot de kern te komen: waarom doen we wat we doen, wat streven we na, wat zijn de stappen om onze ambitie te realiseren? En vergeet vooral niet: hoe komen we daar en wat verwachten we van medewerkers? Schrijf dit zo concreet mogelijk op. Niets zo verwarrend als een half verhaal, waarbij je je na het lezen afvraagt: “maar hoe dan?”. Daar haken medewerkers op af.’

Heb je een advies om echt tot de kern te komen?

‘Bij PROOF vatten we het verhaal vaak samen op een praatplaat. Door het te visualiseren kom je erachter of het verhaal logisch in elkaar zit. En het dwingt je echt om de belangrijkste punten uit het verhaal te filteren. Het moet immers op een A4tje passen.’

Wat is de rol van Communicatie bij de ontwikkeling van een verhaal?

‘Het is aan Communicatie om regie te hebben op het verhaal van de organisatie. Communicatie verwoordt strategie in begrijpelijke taal, vat het samen en maakt het SMART. Dan ligt er een verhaal dat de basis is van alle communicatie. Het is aan Communicatie om de directie te trainen het verhaal eensgezind uit te dragen, en om leidinggevenden te equiperen met hun team in gesprek te gaan over de inhoud van het verhaal en er naar te handelen. Communicatie filtert de kernboodschappen per doelgroep (in- en extern) om het verhaal voor iedereen relevant te maken. En Communicatie brengt het verhaal tot leven met de juiste activatie en bewijsvoering.’

Je noemt bewust de directie. Waarom?

‘Als het verhaal aan de top niet eenduidig is, niet overtuigend wordt gebracht of niet wordt voorgeleefd, dan kun je als organisatie niet verwachten dat de rest van de medewerkers het oppakt. Alignment begint wat ons betreft dus in de directiekamer.’

 

Meer publicaties

Koffie doen?

Neem contact met ons op, we vertellen je graag meer.

Sascha Becker
managing partner

Contact

Valschermkade 37C
1059 CD Amsterdam
Nederland

+31 20 521 39 80
info@proof.nl