Home
    /
    publicaties
    /
    Hoe verbeter je de mentale gezondheid van je medewerkers?

Hoe verbeter je de mentale gezondheid van je medewerkers?

Stress op het werk is geen nieuw verschijnsel. We horen het steeds vaker, ook onder jonge mensen. De toenemende flexibilisering en hoge prestatiedruk vragen veel van medewerkers. De cijfers liegen er niet om: 37% van alle medewerkers geeft werkdruk of werkstress als reden voor verzuim. Daarmee is stress op het werk beroepsziekte nummer 1. Hoogtijd om de mentale gezondheid van medewerkers te verbeteren.

 

Begin nu aan de hand van deze vier tips:

64_de_vier_feiten_over_werkstress_NL_02_012.jpg
Employee alignment

1. Maak werkstress bespreekbaar.

Werkstress kan verschillende oorzaken hebben, zoals werkdruk, ongewenst gedag van collega’s of klanten, onzekerheid over de baan. Door regelmatig met medewerkers in gesprek te gaan, kun je het taboe op werkstress doorbreken en klachten vroeg signaleren en problemen voorkomen. Ondersteun leidinggevenden om dit gesprek met hun medewerkers aan te gaan, welke tools hebben zij hiervoor nodig?  

 

2. Bied interventies aan die de mentale gezondheid van medewerkers bevorderen.

Loket Gezond Leven geeft aan dat het aanbieden van interventies op vroegtijdig gesignaleerde psychische klachten en depressie effectief is. Voorkomen is beter dan genezen. Investeer daarom in interventies die bijdragen aan beter slapen, minder stress en minder piekeren.

 

3. Meet het effect van de interventies die je aanbiedt.

Een literatuurstudie door het Trimbos-instituut laat zien dat interventies in de werksetting, gericht op het vergroten van de mentale weerbaarheid en de mentale gezondheid van medewerkers, effectief kunnen zijn. Dit is met name gevonden voor cognitieve gedragstraining, mindfulness/positieve psychologie-interventies, yoga en ontspanning, maar niet voor fysieke activiteiten. Het Trimbos-instituut geeft echter aan dat het aantal studies nog beperkt is. In verschillende reviews naar de effectiviteit van interventies wordt opgemerkt dat er een grote variëteit is in inhoud, doel, doelgroep, manier van aanbieden, intensiteit en duur. Om ervoor te zorgen dat er een juiste match is tussen medewerker en interventie, is het belangrijk om de effectiviteit van interventies te meten.  

 

4. Geef gehoor aan ambities en ontdek waar talent zit.

Medewerkers die werken vanuit hun talenten zijn gelukkiger en van grote toegevoegde waarde voor jouw organisatie. Zij ervaren minder snel werkstress. Investeer daarom als organisatie in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. 

Meer publicaties

Koffie doen?

Neem contact met ons op, we vertellen je graag meer.

Bea Aarnoutse
strategy director & partner
Sascha Becker
managing partner

Contact

Valschermkade 37C
1059 CD Amsterdam
Nederland

+31 20 521 39 80
info@proof.nl