De HR trendmonitor 2022 Q3

Hoe ervaart de gemiddelde Nederlander de arbeidskansen? Voelen zij zich gewaardeerd en veilig? En hoe kijken zij tegen werkdruk en quiet quitting aan? Dat zijn vragen waar we met de HR trendmonitor antwoord op geven. Elk kwartaal brengen we samen met Sparkey, onderdeel van Motivaction de HR trendmonitor uit. Lees hier onze meest recente resultaten, vergaard over Q3 2022.

028_HRtrendmonitor_2022-Q3_01-2.jpg

In deze krappe arbeidsmarkt is aandacht voor het aantrekken en behouden van talent cruciaal. Dit begint bij het luisteren naar ieders behoeften. Dit keer de resultaten van Q3 in 2022.

 

Klik hier Trendmonitor 2022_01.svg

028_HRtrendmonitor_2022-Q3_01-3.jpg

Loyaliteit van medewerkers

Het vertrouwen in de arbeidsmarkt daalt voor het eerst weer sinds een jaar. Momenteel geeft 59% van de ondervraagden aan dat ze de huidige arbeidsmarkt gunstig tot zeer gunstig beschouwen. Ook is tweederde van de ondervraagden positief over hun eigen kansen in de komende twee jaar.

 

WHATEVER_Outline_Icons_2021_01-08.svgTip: zorg dat je zicht houdt op medewerkerstevredenheid binnen jouw organisatie. Dit geeft je inzicht in mogelijk verloop als er niks verandert. Het geeft je tevens inzicht in wie je mogelijk in kan zetten als ambassadeurs. Doe dan ook iets met de feedback die je ontvangt. Niks is voor medewerkers frustrerender dan zich niet gehoord voelen nadat je hun mening vraagt.

Diversiteit en inclusie

Hoewel het merendeel van de respondenten aangeeft zich niet belemmerd of gediscrimineerd te voelen, blijkt er nog niet overal een veilige werkomgeving te zijn. Zo geeft 14% van de ondervraagden aan dat ze niet weten of mensen bij hun werkgever aangesproken worden op ongewenst gedrag. Ook geeft 8% van de respondenten aan dat zij in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met beledigende of spottende opmerkingen. 10% zegt dat ze in deze periode te maken hadden met een negatieve houding van collega’s.

028_HRtrendmonitor_2022-Q3_01-4.jpg

Inclusie begint bij een open dialoog. Leidinggevenden zijn doorslaggevend in welk gedrag wel én niet acceptabel is op de werkvloer. Dit betekent echter ook dat een leidinggevende hier op gecorrigeerd moet kunnen worden.

 

Tip: kijk eens goed naar jouw organisatie. Worden leidinggevenden aangesproken op hun gedrag? Kijk welke initiatieven je kunt starten om deze dialoog te faciliteren. Zo wordt een cultuur gecreëerd waarin medewerkers ongewenst gedrag kunnen delen met een vertrouwenspersoon of de manager van hun eigen leidinggevende.

Werkdruk

Quiet quitting is een begrip dat we de laatste maanden steeds vaker voorbij horen komen. Toch geeft een groot deel van de medewerkers aan dat ze onbekend zijn met de term.

 

 

Dat betekent echter niet dat er geen tekenen zijn van quiet quitting. 26% van de ondervraagden geeft aan alleen te doen waar zij betaald voor krijgen en wat binnen hun contracturen past. Ook zegt 14% van de mensen wel eens te doen alsof ze het (heel) druk hebben, zodat ze geen extra verantwoordelijkheden krijgen.

028_HRtrendmonitor_2022-Q3_01-6.jpg

Over het algemeen is nog steeds 72% van de medewerkers bereid om extra werk te verrichten en meer energie of tijd in hun werk te stoppen dan hun contract van hun vraagt. Opvallend is wel dat dit bij 18-25 jarigen maar 59% is. 83% van de mensen voelt zich zeer verantwoordelijk voor het werk wat ze doen. Dit verkleint de kans dat een medewerker afstand neemt van de organisatie. Blijf hierover in gesprek.

028_HRtrendmonitor_2022-Q3_01-7.jpg

Tip: in onze nieuwe druk van ‘The Employee Journey’ staan we stil bij alle fases en bouwstenen die invloed hebben op medewerkers. Door middel van ons employee journey model bouwen wij bij diverse organisaties aan alignment. In het boek geven we je directe tips en tricks om binnen jouw organisatie hiermee aan de slag te gaan.

 

De HR trendmonitor is een gezamenlijk initiatief van Sparkey HR strategy & insights (powered by Motivaction) en PROOF.

 

Klik hier Trendmonitor vorige kwartaal_01_groen.svg

Meer publicaties

Koffie doen?

Neem contact met ons op, we vertellen je graag meer.

Sascha Becker
managing partner

Contact

Valschermkade 37C
1059 CD Amsterdam
Nederland

+31 20 521 39 80
info@proof.nl